Brochure


Brochure


Deze brochure geeft informatie over de mogelijkheden als lid van het O.V.V.K.N.R. (afdeling Overijssel )

 

De contributie bedraagt € 36,00 per jaar voor het landelijke O.V.V.K.N.R.;

Donateurs+ schenken minimaal €36,00 per jaar en genieten daarmee nagenoeg dezelfde rechten als leden.

Overige donateurs dragen minimaal € 18,00 bij zonder verdere voorrechten.

Het lidmaatschap en donateurschap worden elk jaar stilzwijgend verlengd. Opzeggingen dienen  schriftelijk c.q. per mail, vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar te geschieden bij de landelijke ledenadministrateur.


Voor deze contributie kun je, indien men  in het  bezit is van een juist OVV-tenue, deelnemen aan diverse landelijk evenementen, zoals:


•Ere afzetting op Prinsjesdag 3e dinsdag in september

•Beëdiging nieuwe vrijwilligers bij het Korps Natres

•Deelnemen aan de 5 mei viering te Wageningen

•Aanwezig zijn bij commando-overdrachten binnen het Korps Natres

•Bijwonen van de landelijke Algemene Ledenvergadering

• 4 x per jaar ontvangen van het verenigingsblad "INFO OVV"


Als lid van de afdeling Overijssel kan men vrijwillig en op eigen risico meedoen aan o.a. de

volgende activiteiten:

(Per provincie zullen de eigen georganiseerde activiteiten afwijken)

•Bijhouden van militaire vaardigheden

•Deelnemen aan de Algemene Jaarvergadering Afd. Overijssel

•Rondleidingen op militaire objecten in binnen en buitenland

•Bezoeken aan o.a. (militaire) musea

•Deel uit maken van diverse erewachten zoals bij herdenkingen op 4 mei en 15 augustus ( men dient dan wel in het bezit te zijn van het juiste tenue:GVT of OVV of nieuw DT)

•Deelnemen aan schietwedstrijden in binnen en buitenland

•Jaarlijkse feestavond

•Familiedag voor leden en hun gezin


Voor de overige activiteiten en teuevoorschriften  zie ook de activiteitenkalender.