Home

Onze Vrijwilligers Vereniging Overijssel


Onze Vrijwilligers Vereniging Overijsel heeft tot doel het bevorderen van de kameraadschap onder de leden, zoals men dat gewend is als vrijwilliger en de verbondenheid te tonen met het huidige Korps Nationale Reserve.

Het onderhouden van contacten met het Korps in welke vorm dan ook en het organi-seren van activiteiten binnen het verenigingsverband of in samenwerking met actief dienende militairen van het Korps Nationale Reserve.

De afdelingen organiseren excursies, wandeltochten, socials, cursussen en verdere bijeenkomsten voor het bevorderen van het onderlinge contact.

Bij een aantal evenementen van het Korps Nationale Reserve wordt het O.V.V. betrokken. Zodoende kunnen onze leden deelnemen aan de volgende gelegenheden: beëdigingen, jubilea, commando-overdracht enz.

De leden worden op de hoogte gehouden via ons infoblad, terwijl men ook kan toetreden tot ons eredetachement, welk o.m. optreedt op prinsjesdag bij de opening van de Staten-Generaal in Den Haag.

De contributie bedraagt slechts € 36,00 per jaar. Donateurs betalen tenminste €18,-

 

Verdere informatie bij de leden administratie van het O.V.V. H.C.D. van Leeuwen, Biesbongerd 19, 4041 RC, Kesteren. ledenadministratie@ovvknr.nl  


Beste leden,

 

Via de landelijk secretaris ontvingen wij bijgaande uitnodiging voor de landelijke Korpsdag.

 

Jullie zijn allen van harte uitgenodigd en zij die de dag gaan bezoeken, verzoek ik dit even bij mij secr@Ovvoverijssel.nl kenbaar te maken in verband met te combineren vervoer.  

 

Met vriendelijke groeten,

OVV KNR afd. Overijssel

 

Eric Rakers

secretarisFederatie Korps Nationale Reserve

UITNODIGING

 

Landelijke Korpsdag van het Korps Nationale Reserve


zaterdag 2 oktober 2021


op de Generaal Winkelman Kazerne te Harskamp:

 

Dit jaar 3 activiteiten:

 1. De Landstormcup (LSC)
 2. Een informatie-Demonstratie Bijeenkomst (IDB)
 3. Het Federatieplein


Van 09.00 uur tot 14.00 uur bent u welkom op het "Federatieplein" en bij de diverse static shows en demonstraties op het kazerneterrein.
Parkeren buiten de kazerne tegenover gebouw 101 het voormalige witte wachtgebouw of indien vol op de parkeerplaats van restaurant "Baan ZULU" of elders in het dorp.
Entree gratis naast het gebouw 101 via een verkeerssluis. Dus NIET via de hoofdpoort.


Denkt u om de eventueel nog van toepassing zijnde Covid-19 maatregelen!


U treft op/bij het "Federatieplein" aan:
a. De Cadiwagen (koffie/thee gratis).
b. De Historische Collectie Korps Nationale Reserve, waar ook overtollige zaken worden verkocht, zoals boeken en militaria.

 1. In de ochtend een kort concert van het Vrijwillig Muziek- en Tamboerskorps Verbindingsdienst (VMTKV).
  d. De Promokar van de Vrienden Fanfare Korps Nationale Reserve met een kort lunchconcert van de Fanfare Korps Nationale Reserve.
  e. Stand van de Vereniging Veteranen Korps Nationale Reserve.
  f. Stand van de Onze Vrijwilligers Vereniging Korps Nationale Reserve.
  g. Re-enactmentgroepen van de Vrijwillige Landstorm Korpsen.
  h. Opstelling diverse militaire voertuigen, waarbij onder andere een rondrit kan worden gemaakt in een "dikke Daf".
  i. Demonstratie materieel en uitrusting van een huidig Natres peloton.


Omdat de Natresbataljons 25 jaar bestaan is een speciale coin gemaakt.
Iedere bezoeker ontvangt zo'n coin bij het bezoek aan de Historische Collectie.

Zelf meebrengen: een goed humeur en goed weer.

 

Lkol ing. H.J.G. (Hans) Berding

Korpscommandant

Hengelo 3 augustus 2021

 

Beste leden,

 

Op 19 juli 2021 heb ik het bestuur van onze afdeling en het landelijk bestuur de volgende mededeling gestuurd:

 

Heren, met pijn in het hart deel ik u mede dat ik om gezondheidsredenen per direct stop met al mijn bestuurlijke activiteiten en bij deze dus ook stop als voorzitter van de afd. Overijssel.

 

Weet dat ik het voorzitterschap 17 jaar  als bijzonder eervol, leuk en betekenisvol heb ervaren.

 

Met vriendelijke groet,

Bert Bijkerk,


Bestuur aanpassing Augustus 2021

OVV-Overijssel


Voorzitter:

H. Hulsink (Vice-Voorzitter)

Mail: Voorzitter@ovvoverijssel.nl


Secretaris:

E. R. Rakers

Mail: Secr@ovvoverijssel.nl 


Penningmeester:

R.Schonewille

Mail: Pennigmeester@ovvoverijssel.nl

Bankrekening:  ABN AMRO IBAN: NL67ABNA 0434 7072 79

ten name van: O.V.V./K.N.R.


Algemeen Bestuurslid:

H. Hulsink (Vice-Voorzitter)

Mail: H.Hulsink@ovvoverijssel.nl


Algemeen Bestuurslid:

J.Manenschijn

Mail:


Webmaster:

(Gevraagd nieuwe kandidaat webmaster)

G.G. Tilma

Mail: Webmaster@ovvoverijssel.nl


Lief en Leed beheer-verzorging:

H.Zweers

Mail: Liefenleed@ovvoverijssel.nl

November Romeo Juli 2021


De nieuwe November Romeo, het reservistenmagazine van de Koninklijke Landmacht is uit
 

In het dubbeldikke vakantienummer van November Romeo interviews met de Korpscommandant KNR, de IGK, de Krijgsmachtadjudant en brigade-generaal J.W. Maas. Nu de coronacrisis wat meer naar de achtergrond verschuift kunnen we wat langzaam terugkeren ‘naar normaal’ en dat heeft positieve gevolgen voor de inzet van reservisten. Wat u ook kunt lezen in een aantal interessante artikelen over het reservistendomein. Ook de historie wordt niet vergeten in dit nummer, zoals een artikel over de viering van 25 jaar Natresbataljons. En last but not least, aandacht voor de recente inzet van 30Natresbataljon tijdens de watersnood in Limburg

De inhoud van deze Juli-editie 2021:

 • Watercrisis en inzet in Limburg
 • Korpscommandant in de schijnwerpers
 • 25 jaar Natresbataljons
 • COVID-19 inzet van reservisten
 • Fanfare ‘Korps Nationale Reserve’
 • interview Krijgsmachtadjudant
 • IGK over reservisten
 • Met open vizier, van Amersfoort naar Timboektoe
 • Oefening netwerk IDEA
 • Interview brigade-generaal J.W. Maas
 • Nieuwe gevechtslaarzen op komst
 • Host Nation Support-militair gastheerschap
 • Gemengde eenheid voor CBMI missie Erbil
 • Het Nationaal Instituut steun wettig gezag
 • Flitsen (nieuwsberichten)


Aan de volgende editie wordt alweer hard gewerkt, de redactie staat altijd open voor onderwerpen.

Heb jij een inspirerend verhaal, tips over inzet of oefeningen, suggesties, ideeën of adviezen? Deel ze via het redactie e-mailadres (te vinden in het colofon).

Geregeld komen er mails binnen om e-mailadressen te wijzigen. Dat dient de abonnee echter zelf te doen! Meestal is het gemakkelijkste om de afmelden-functie onderaan dit mailbericht te gebruiken. Schrijf je uit met het oude mailadres. Vervolgens neem je een nieuw abonnement met het gewenste mailadres op de volgende webpagina: https://inschrijven.reservistenlandmacht.nl
Dat is ook de manier voor mensen om abonnee te worden die dat nog niet zijn. Nadere uitleg op pagina 2 van elke November Romeo.
 


Veel leesplezier
De redactie (November Romeo)Klik hier voor de Site.


Bron: korpsnationalereserve.nl

Dienst Speciale Interventies

(DSI)

bestaat 15 jaar

Politie en Defensie  Landelijke Eenheid

Een baan als reservist


Een militaire functie doen, zonder je huidige baan op te geven? Het kan! Duizenden reservisten combineren hun dagelijkse werk of studie met een parttime baan binnen Defensie.


Klik hier voor meer informatie.


Bron: Ministerie van Defensie