Home

Onze Vrijwilligers Vereniging Overijssel


Onze Vrijwilligers Vereniging Overijsel heeft tot doel het bevorderen van de kameraadschap onder de leden, zoals men dat gewend is als vrijwilliger en de verbondenheid te tonen met het huidige Korps Nationale Reserve.


Het onderhouden van contacten met het Korps in welke vorm dan ook en het organi-seren van activiteiten binnen het verenigingsverband of in samenwerking met actief dienende militairen van het Korps Nationale Reserve.


De afdelingen organiseren excursies, wandeltochten, socials, cursussen en verdere bijeenkomsten voor het bevorderen van het onderlinge contact.


Bij een aantal evenementen van het Korps Nationale Reserve wordt het O.V.V. betrokken. Zodoende kunnen onze leden deelnemen aan de volgende gelegenheden: beëdigingen, jubilea, commando-overdracht enz.


De leden worden op de hoogte gehouden via ons infoblad, terwijl men ook kan toetreden tot ons eredetachement, welk o.m. optreedt op prinsjesdag bij de opening van de Staten-Generaal in Den Haag.

 

De contributie bedraagt slechts € 36,00 per jaar

Donateurs betalen tenminste €18,-

 

Verdere informatie bij de leden administratie van het O.V.V. H.C.D. van Leeuwen, Biesbongerd 19, 4041 RC, Kesteren. ledenadministratie@ovvknr.nl  

DefensieBladen:

OVV Nieuws:

Geen

bijzonderheden

i.v.m. de Coronavirus.

Donderdag 19 Maart 2020


Brief van Bert Bijkerk Voorzitter OVV Korps Nationale Reserve afd. Overijsseli.v.m. de Coronavirus


Klik hier voor de brief.


Woensdag 10 Juni 2020

Wapenles


VERVALLEN

i.v.m. de Coronavirus


Wapenles is op 10 juni.

Deze keer niet op een donderdag maar tegen de gewoonte in dus op; WOENSDAG 10 juni.

Nieuwsbericht:

Ondersteuning

van Defensie


hoe gaat het in z'n werk zie Video!


Bron: Ministerie van Defensie

Coronavirus COVID-19

Klik hier voor Informatie

Een baan als reservist


Een militaire functie doen, zonder je huidige baan op te geven? Het kan! Duizenden reservisten combineren hun dagelijkse werk of studie met een parttime baan binnen Defensie.


Klik hier voor meer informatie.


Bron: Ministerie van Defensie

De toegangspoort voor innovatieve samenwerking met Defensie

Klik hier voor meer informatie.

Disclaimer                                                                                                                                                            Copyright © GG&T  2015 All Rights Reserved