Home

Onze Vrijwilligers Vereniging Overijssel


Onze Vrijwilligers Vereniging Overijsel heeft tot doel het bevorderen van de kameraadschap onder de leden, zoals men dat gewend is als vrijwilliger en de verbondenheid te tonen met het huidige Korps Nationale Reserve.


Het onderhouden van contacten met het Korps in welke vorm dan ook en het organi-seren van activiteiten binnen het verenigingsverband of in samenwerking met actief dienende militairen van het Korps Nationale Reserve.


De afdelingen organiseren excursies, wandeltochten, socials, cursussen en verdere bijeenkomsten voor het bevorderen van het onderlinge contact.


Bij een aantal evenementen van het Korps Nationale Reserve wordt het O.V.V. betrokken. Zodoende kunnen onze leden deelnemen aan de volgende gelegenheden: beëdigingen, jubilea, commando-overdracht enz.


De leden worden op de hoogte gehouden via ons infoblad, terwijl men ook kan toetreden tot ons eredetachement, welk o.m. optreedt op prinsjesdag bij de opening van de Staten-Generaal in Den Haag.

 

De contributie bedraagt slechts € 36,00 per jaar

Donateurs betalen tenminste €18,-

 

Verdere informatie bij de leden administratie van het O.V.V. H.C.D. van Leeuwen, Biesbongerd 19, 4041 RC, Kesteren. ledenadministratie@ovvknr.nl  

DefensieBladen:

OVV Nieuws:

November Romeo

September 2020


De nieuwe November Romeo,

het reservistenmagazine van de Koninklijke Landmacht is uit.


De ontwikkelingen in reservistenland staan niet stil. Het september-nummer is goed gevuld met een variatie aan onderwerpen met actualiteiten, interviews, achtergronden en militaire geschiedenis:

 • Start drone-operators opleiding bij 20 Natresbataljon
 • Majoor Eimers bij opschaling Territoriaal Operatiecentrum
 • Minister reikt koninklijke onderscheidingen uit
 • Parachutespringen: reservisten gaan voor
 • B-wing 
 • Vaandrig Molenaar combineert landmacht met Rode Kruis
 • Luitenant Evelien Evers maakt switch van KL naar KMar
 • Korpsherdenking 2020 in aangepaste vorm op Grebbeberg
 • Aankoop BVL-vaandel uit 1918 Amsterdam-West
 • Achtergronden over camouflage-uniformen in Nederland
 • Flitsen (korte berichten)


Aan de volgende editie wordt alweer hard gewerkt, de redactie staat altijd open voor onderwerpen.

Heb jij een inspirerend verhaal, tips over inzet of oefeningen, suggesties, ideeën of adviezen?

Deel ze met ons via het redactie e-mailadres (te vinden in het colofon).


Veel leesplezier
De redactie

 


Klik hier het Reservistenmagazine


Bron: https://korpsnationalereserve.nl


Bericht van de (waarnemend) Secretaris.

 


Alle activiteiten

van het OVV Overijssel


zijn voor de rest van 2020, opgeschort dan wel vervallen!

 

 

Eric Rakers

(waarnemend) secretaris

Coronavirus COVID-19

Klik hier voor Informatie

Nieuwsbericht:

Het vfonds steunt jaarlijks meer dan 200 bijzondere initiatieven die bijdragen aan een vrije en vreedzame samenleving.

Dit jaar viert Nederland 75 jaar vrijheid. Het vfonds draagt hieraan bij door honderden kleine én grote projecten mede mogelijk te maken.

Want: vrede maak je samen


Klik hier voor de Site.

Bron: vfonds

Ondersteuning

van Defensie


hoe gaat het in z'n werk zie Video!


Bron: Ministerie van Defensie

Een baan als reservist


Een militaire functie doen, zonder je huidige baan op te geven? Het kan! Duizenden reservisten combineren hun dagelijkse werk of studie met een parttime baan binnen Defensie.


Klik hier voor meer informatie.


Bron: Ministerie van Defensie

De toegangspoort voor innovatieve samenwerking met Defensie

Klik hier voor meer informatie.

Disclaimer                                                                                                                                                            Copyright © GG&T  2015 All Rights Reserved