Home

Onze Vrijwilligers Vereniging Overijssel


Onze Vrijwilligers Vereniging Overijsel heeft tot doel het bevorderen van de kameraadschap onder de leden, zoals men dat gewend is als vrijwilliger en de verbondenheid te tonen met het huidige Korps Nationale Reserve.

Het onderhouden van contacten met het Korps in welke vorm dan ook en het organi-seren van activiteiten binnen het verenigingsverband of in samenwerking met actief dienende militairen van het Korps Nationale Reserve.

De afdelingen organiseren excursies, wandeltochten, socials, cursussen en verdere bijeenkomsten voor het bevorderen van het onderlinge contact.

Bij een aantal evenementen van het Korps Nationale Reserve wordt het O.V.V. betrokken. Zodoende kunnen onze leden deelnemen aan de volgende gelegenheden: beëdigingen, jubilea, commando-overdracht enz.

De leden worden op de hoogte gehouden via ons infoblad, terwijl men ook kan toetreden tot ons eredetachement, welk o.m. optreedt op prinsjesdag bij de opening van de Staten-Generaal in Den Haag.

De contributie bedraagt slechts € 36,00 per jaar. Donateurs betalen tenminste €18,-

 

Verdere informatie bij de leden administratie van het O.V.V. H.C.D. van Leeuwen, Biesbongerd 19, 4041 RC, Kesteren. ledenadministratie@ovvknr.nl  

Nieuwe bestuur aanpassing

OVV-Overijssel 

per 18 April 2021 


Voorzitter:

B. Bijkerk

Mail: Voorzitter@ovvoverijssel.nl


Secretaris:

E. R. Rakers

Mail: Secr@ovvoverijssel.nl 


Penningmeester:

R.Schonewille

Mail: Pennigmeester@ovvoverijssel.nl

Bankrekening:  ABN AMRO IBAN: NL67ABNA 0434 7072 79

ten name van: O.V.V./K.N.R.


Algemeen Bestuurslid:

H. Hulsink (Vice-Voorzitter)

Mail: H.Hulsink@ovvoverijssel.nl


Algemeen Bestuurslid:

J.Manenschijn

Mail:


Webmaster:

G.G. Tilma

Mail: Webmaster@ovvoverijssel.nl


Lief en Leed beheer-verzorging:

H.Zweers

Mail: Liefenleed@ovvoverijssel.nl

Nieuwsbrief van OVV KNR


Maart 2021


Klik hier voor de brief

Coronavirus COVID-19

Klik hier voor Informatie

Dienst Speciale Interventies

(DSI)

bestaat 15 jaar

Politie en Defensie  Landelijke Eenheid

November Romeo


November Romeo Maart 2021

De nieuwe November Romeo,

het reservistenmagazine van de Koninklijke Landmacht is uit. 
 

In deze editie van de November Romeo een duo-interview met de plaatsvervangend Commandant van de landmacht, generaal-majoor Jeulink en luitenant-kolonel De Heer over de herpositionering Reservisten Specifieke Deskundigheid. Ook aandacht voor ontwikkelingen binnen het reservistendomein over de lange termijn door overste Rob Moerman.

Ook in deze editie een groot artikel van kolonel Gödecke en majoor Warmer. Zij nemen u mee op reis in de doorontwikkeling van de Natresbataljons. Tenslotte staat er een mooi historisch artikel in over een aantal bijzondere eenheden die ooit tot de Nationale Reserve behoorden, immers we leren van het verleden om het heden en de toekomst te begrijpen.

De inhoud van deze Maart-editie 2021:

  • Doorontwikkeling: reservisten integraal onderdeel Koninklijke Landmacht
  • Herpositionering Reservisten Specifieke Deskundigheid
  • Natresbataljons naar basiscapaciteit bewaken en beveiligen in Nederland
  • Ervaringen tijdens Algemene Reservisten Basisopleiding (ARB)
  • Project Kemphaan: optimale voeling houden met werkvloer
  • Interview Robert Witsen over 10 jaar magazine November Romeo
  • Historie: de bijzondere korpsen van de Nationale Reserve rond 1950
  • Nationale Operaties in het voetlicht
  • Flitsen (nieuwsberichten)


Aan de volgende editie wordt alweer hard gewerkt, de redactie staat altijd open voor onderwerpen.


Veel leesplezier
De redactie (November Romeo)Klik hier voor de Site.


Bron: korpsnationalereserve.nl

Een baan als reservist


Een militaire functie doen, zonder je huidige baan op te geven? Het kan! Duizenden reservisten combineren hun dagelijkse werk of studie met een parttime baan binnen Defensie.


Klik hier voor meer informatie.


Bron: Ministerie van Defensie