Protocol begrafenis


Militair ceremonieel in verband met overlijden


Dodenwacht in aula

 

De dodenwacht bestaat uit 4 of 6 personen( als de kist moet worden gedragen 6 personen).

Alle commando’s worden op gedempte toon gegeven.

Bij binnenkomst opstellen in linie met het front naar de kist en eregroet brengen op commando van de cdt.

Hierna stelt men zich op naast de lijkkist met het front naar voren.

men blijft staan in 1e rust totdat de kijktijd voorbij is.

het kan ook zijn dat de familie het O.V.V: verzocht heeft de kist naar de lijkwagen te dragen, dan wordt daaraan gevolg gegeven. De lijkkist wordt nooit op schouderhoogte gedragen.

hierna op eigen gelegenheid naar het kerkhof c.q. crematorium.

In de Aula dragen de overige aanwezige O.V.V.ers geen baret. 


Bij een crematie 


Aankomst lijkauto bij crematorium

O.V.V.-geleide stelt zich in 1e rust  op aan weerzijden van de rijbaan, front naar de zijde waarlangs de lijkwagen zal naderen en halt houden voor de aula. Van tevoren wordt afgesproken wie het commando heeft over het geleide.

Bij nadering van de lijkauto wordt het commando geeft acht gegeven. Daaropvolgend het commando “brengt eregroet”. Men blijft zo staan tot de lijkkist naar binnen is gebracht.

Het kan zijn dat de O.V.V. leden de kist zelf naar binnen moeten dragen. Dan volgt eerst het commando voor de dragers “ in de houding sta”. Aantal dragers 6.

De overige O.V.V. leden blijven groeten tot de kist naar binnen is. 

Wanneer de kist op het affuit is geplaatst nemen de dragers hun plaats in naast de kist en nemen op commando de 1e rust aan. Van te voren wordt afgesproken wie waar komt te staan en in die volgorde wordt de kist ook gedragen. Tijdens de plechtigheid staat men met het front naar voren.

Na de plechtigheid blijft men in de 1e rust staan tot het publiek de aula verlaten heeft. Daarna stellen de dragers zich voor de kist op in linie met het front naar de lijkkist.

Ze nemen de houding aan en brengen op commando de eregroet. Daarna op commando links- of rechtsom dat ligt aan de situatie ter plaatse en marcheren in langzame pas af.

Wil de familie als laatste de aula verlaten dan wordt bovenstaande eregroet gebracht, nadat het publiek uit de aula is weggegaan. 


Bij een begrafenis


Aankomst lijkwagen bij het kerkhof

O.V.V.-geleide stelt zich in 1e rust  op aan weerzijden van de rijbaan,front naar de zijde waarlangs de lijkwagen zal naderen en halt houden. Van tevoren wordt afgesproken wie het commando voert.

Wanneer de lijkkist door de dragers uit de lijkwagen wordt genomen, wordt op commando de eregroet gebracht.

Deze groet wordt beëindigd wanneer de dragers hun plaats in de stoet hebben ingenomen en men klaar is het kerkhof op te gaan.

Wanneer de dragers leden van het O.V.V. zijn nemen zij hun plaats in bij de lijkwagen. Na het plaatsen van de kist op een affuit nemen zij de hun aangewezen plaats is aan de kop van de stoet. De overige O.V.V. leden sluiten zich aan bij het publiek.

Hierna loopt men in langzame pas naar het graf.

Nadat de kist op het graf geplaatst is nemen de 6 dragers hun plaats weer in zoals ze stonden in de aula.

Na de plechtigheid wanneer het publiek weggegaan is stellen de dragers zich met het front naar het graf op en brengen de eregroet.

Hierna verlaten zij het kerkhof.

Wil de familie als laatste weg, dan wordt bovenstaande dus iets eerder gedaan. Tenue bij begrafenis of crematie


Voor de dodenwacht en dragers: O.V.V. tenue met model opgemaakt (grote) onderscheidingen en witte handschoenen.


Voor de overige aanwezige: O.V.V. tenue met model opgemaakt (grote) onderscheidingen.


Download hier voor het Militair ceremonieel in Pdf.