Aanmelding


Aanmelden OVV KNR


Via onderstaande link kun je je aanmelden als lid of donateur voor

Onze Vrijwilligers Vereniging van het Korps Nationale Reserve.


Aanmelding Klik Hier voor de Aanmeldingskaart & Machtiging OVV KNR 

Ik betaal mijn contributie via een automatische incasso.


Ledenadministrateur OVV KNR

E-mail: ledenadministratie@ovvknr.nl