Over OVV


Onze Vrijwilligers Vereniging


Onze Vrijwilligers Vereniging van het Korps Nationale Reserve (OVV KNR) is een vereniging van voormalige én actieve leden van het Korps Nationale Reserve van de Koninklijke Landmacht.


OVV KNR is een vereniging voor natresmilitairen die met functioneel leeftijdsontslag (FLO) zijn gegaan en voor natresmilitairen die voor het bereiken van de FLO-leeftijd met eervol ontslag zijn gegaan. Tevens kunnen nog  actief dienende natresmilitairen toetreden tot OVV KNR.Organisatie

OVV KNR is opgericht in 1988 en heeft provinciale en regionale afdelingen met een eigen bestuur. Overkoepelend is er een landelijk bestuur. Elke provinciale of regioafdeling bestaat uit ten minste dertig leden. Nieuwe leden kunnen op verzoek worden ingedeeld bij een afdeling naar keuze.

Voor officiële gelegenheden wordt een landelijk eredetachement samengesteld uit die leden die over het officiële verenigingstenue beschikken.


Identiteit

OVV KNR heeft, ondanks de verbondenheid met het Korps, een eigen onafhankelijke identiteit. Dit komt tot uitdrukking in het voeren van een eigen verenigingsvlag en het bij officiële gelegenheden dragen van een eigen herkenbaar tenue.

De band met het Korps is terug te vinden in het korpsembleem JE MAINTIENDRAI dat ook op de baret van de OVV-er prijkt. Ook is het de OVV-leden toegestaan om het baretembleem te dragen dat hen verstrekt werd toen zijn nog actief natresmilitair waren, zoals het algemene infanterie-embleem met het motto “Nulli cedo”.


Oud Vrijwilligers Verband

De oorspronkelijk betekenis van OVV was Oud Vrijwilligers Verband. Met is oog op bredere werving, namelijk onder nog actief dienende natresmilitairen, werd de naam in 2009 gewijzigd in het toepasselijker ‘Onze Vrijwilligers Vereniging’.

Mouwembleem


Het voormalige mouwembleem

(de twee seinvlaggen voor de letters “N” en “R”) is officieel door het OVV KNR overgenomen en dient als karakteristiek logo voor de vereniging.