Home

O.V.V. KNR afd. Overijssel

 

Onze Vrijwilligers Vereniging Overijssel

 

Onze Vrijwilligers Vereniging Overijsel heeft tot doel het bevorderen van de kameraadschap onder de leden, zoals men dat gewend is als vrijwilliger en de verbondenheid te tonen met het huidige Korps Nationale Reserve.

 

Het onderhouden van contacten met het Korps in welke vorm dan ook en het organi-seren van activiteiten binnen het verenigingsverband of in samenwerking met actief dienende militairen van het Korps Nationale Reserve.

 

De afdelingen organiseren excursies, wandeltochten, socials, cursussen en verdere bijeenkomsten voor het bevorderen van het onderlinge contact.

 

Bij een aantal evenementen van het Korps Nationale Reserve wordt het O.V.V. betrokken. Zodoende kunnen onze leden deelnemen aan de volgende gelegenheden: beëdigingen, jubilea, commando-overdracht enz.

 

De leden worden op de hoogte gehouden via ons infoblad, terwijl men ook kan toetreden tot ons eredetachement, welk o.m. optreedt op prinsjesdag bij de opening van de Staten-Generaal in Den Haag.

De contributie bedraagt slechts € 36,00 per jaar

Donateurs betalen tenminste €18,-

Verdere informatie bij de leden administratie van het O.V.V. H.C.D. van Leeuwen, Biesbongerd 19, 4041 RC, Kesteren. (hcdvanleeuwen@kpnmail.nl)

DefensieBladen:

Nieuwsbericht:

Landmacht-app gelanceerd

 

Nieuwsbericht | 16-03-2018 | 15:24

 

"Fantastisch!", kwalificeerde Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Leo Beulen, het verschijnen van de nieuwe mobiele Landmacht-app enthousiast. Gisteren bezorgde het projectteam de app 'bij de klant thuis’.

 

Inmiddels is de app voor iedereen direct te downloaden uit de Google Play en de Apple appstore (zoek op: Koninklijke Landmacht).

 

Voertuigen, video en informatie

In de app zijn nieuwsberichten te vinden over de landmacht, een overzicht van bewapening en voertuigen, video's, mogelijkheden om te werken bij het krijgsmachtdeel en informatie over de Landmachtdagen, die dit jaar plaatsvinden van 22 tot en met 26 mei. De app moet ook het blad Landmacht beter ontsluiten voor medewerkers en geïnteresseerden. App-gebruikers krijgen bij het verschijnen van elke nieuwe Landmacht-editie een melding.

 

Bron: Ministerie van Defensie

Bijleveld: nieuwe Wiv belangrijk voor veiligheid uitgezonden militairen

 

Nieuwsbericht | 15-03-2018 | 17:18

 

De nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) is niet alleen nuttig voor de veiligheid in Nederland.

Hij draagt ook direct bij aan de veiligheid van uitgezonden Nederlandse militairen.

 

Dat stelt minister Bijleveld-Schouten vandaag tijdens haar bezoek aan Mali. Ze mengt zich daarmee in het debat rond het referendum over de nieuwe Wiv. Woensdag 21 maart mag Nederland zich hierover uitspreken.

 

MIVD ondersteunt missies

Een van de belangrijkste taken van de MIVD is het ondersteunen van missies van de krijgsmacht. De MIVD verzamelt informatie over de situatie in het uitzendgebied en de dreigingen daar richting Nederlandse militairen. De nieuwe Wiv maakt het mogelijk om dit op goede wijze te blijven doen.

 

Ook in missiegebieden verandert de manier van communiceren.

Daar verschuift, net als in Nederland, de communicatie van telefonie en radio naar de kabel.

De bevolking daar slaat zelfs stappen over en kiest gelijk voor glasvezelkabels in plaats van koperen. Zonder de nieuwe Wiv heeft de MIVD geen toegang tot informatie op de kabel.

 

Militairen beschermen

Volgens Bijleveld moet doof- en blindheid worden voorkomen.

"Dan lopen we het risico dat we dreigingen niet op tijd onderkennen. Denk aan tegenstanders die aanslagen met bermbommen op onze troepen willen plegen. Als we doof en blind worden, lopen onze militairen meer risico. Dat willen we niet. Dat mag niet. We moeten onze militairen zo goed mogelijk beschermen."

 

Succes van missies

Om de juiste beslissingen te nemen in uitzendgebied, de juiste aanpak te kiezen, moet een commandant weten wat er speelt (situational awareness). Alleen op deze manier is een conflict te begrijpen (situational understanding). Bijleveld: "Een goede tactische informatiepositie is belangrijk om succesvol te zijn. Je wilt bijvoorbeeld weten wie de echte machthebbers zijn in het operatiegebied. Dit is soms niet de overheid, maar een krijgsheer.

Pas als je dit soort informatie hebt, kun je de juiste keuzes maken die leiden tot een succesvolle missie."

 

Goede besluiten over missies

De regering kan volgens haar alleen met het juiste beeld een juiste beslissing nemen. Hiervoor zijn inlichtingen nodig. Een eigen informatiepositie is hiervoor onmisbaar. Landen willen niet afhankelijk zijn van de inlichtingen van anderen. De nieuwe Wiv draagt rechtstreeks bij aan eigen informatie.

 

Bijleveld: "Zolang we geen goed beeld hebben van een conflict, kunnen we als Defensie ook niet bepalen hoe onze bijdrage aan de missie er uit moet zien. Je wilt bijvoorbeeld een juiste keuze maken over de graad van bescherming die onze militairen nodig hebben, hun wapensystemen en de aantallen militairen.

Ook moeten we kunnen beoordelen of onze militairen over het juiste mandaat beschikken. Met de nieuwe wet voorkomen we dat we aan een onhaalbare missie beginnen."

 

 

Bron: Ministerie van Defensie

OVV Nieuws:

November Romeo

Reservistenmagazine

Maart 2018

 

Klik hier

Niet vergeten

Donderdagavond 29 maart

 

Bindingsavond

 

Agenda: Erik Middag, een

lezing over de IJssellinie

 

Zie email van de secretaris

 

Uitnodiging Herdenkingsceremonie

 

Zaterdag 31 maart 2018,

 

“Oosterbegraafplaats

en gedenkpark”,

 

Noord

Esmarkerrondweg 407, 7533 BL Enschede.

 

Herdenking ter gelegenheid van de bevrijding van de gemeente Enschede op 1 april 1945. In deze ceremonie gedenken wij de gevallenen als gevolg van militaire inzet of verzetsactiviteiten gedurende de 2e Wereldoorlog, die hun leven hebben gelaten voor vrede en veiligheid.

 

 

Klik hier voor de uitnodiging

Aangepaste

Activiteitenkalender

 

Vrijdag 9 Maart 2018

 

Klik hier

November Romeo

Reservistenmagazine

Maart 2018

De nieuwe November Romeo, het reservistenmagazine van de Koninklijke Landmacht, is uit.

 

In dit nummer van ruim 50 pagina’s een (grafisch) overzicht over cijfers en feiten van de reservisten in de landmacht. Een pakkend beeldverslag van militairen uit 10 Natresbataljon die meedraaiden in de internationale oefening ‘Peacock Supremacy’.

 

In de reeks kennismaken met de netwerken van 1 CMI Co dit keer ‘Infrastructuur’ en ‘Informatie’. Werkgever UWV laat zien hoe zij met medewerkers omgaat die reservist zijn bij Defensie.

 

Het verhaal over voormalig beroepsmilitair kpl1 Kloek die voor zijn optreden in Afghanistan de Dapperheidsonderscheiding kreeg en tegenwoordig actief reservist is.

 

De toekomstplannen van het OVV FKNR. Ook meer over de start van de studie ‘Reservist in de Landmacht van Overmorgen’.

 

In het voorwoord de introductie van de ‘coin’.

Dit is een nieuwe blijk van waardering van kolonel Stallmann (plv-Inspecteur Reservepersoneel KL) voor mensen die zich extra verdienstelijk hebben gemaakt in reservistenland.

 

Aan de volgende editie wordt alweer hard gewerkt.

De redactie houdt zich altijd aanbevolen voor tips.

 

De redactie

 

 

Klik hier

 

Disclaimer Copyright © GG&T 2015 All Rights Reserved