Home

Onze Vrijwilligers Vereniging Overijssel


Onze Vrijwilligers Vereniging Overijsel heeft tot doel het bevorderen van de kameraadschap onder de leden, zoals men dat gewend is als vrijwilliger en de verbondenheid te tonen met het huidige Korps Nationale Reserve.


Het onderhouden van contacten met het Korps in welke vorm dan ook en het organi-seren van activiteiten binnen het verenigingsverband of in samenwerking met actief dienende militairen van het Korps Nationale Reserve.


De afdelingen organiseren excursies, wandeltochten, socials, cursussen en verdere bijeenkomsten voor het bevorderen van het onderlinge contact.


Bij een aantal evenementen van het Korps Nationale Reserve wordt het O.V.V. betrokken. Zodoende kunnen onze leden deelnemen aan de volgende gelegenheden: beëdigingen, jubilea, commando-overdracht enz.


De leden worden op de hoogte gehouden via ons infoblad, terwijl men ook kan toetreden tot ons eredetachement, welk o.m. optreedt op prinsjesdag bij de opening van de Staten-Generaal in Den Haag.

 

De contributie bedraagt slechts € 36,00 per jaar

Donateurs betalen tenminste €18,-

 

Verdere informatie bij de leden administratie van het O.V.V. H.C.D. van Leeuwen, Biesbongerd 19, 4041 RC, Kesteren. ledenadministratie@ovvknr.nl  

DefensieBladen:

OVV Nieuws:

Activiteiten


Zaterdag

10 augustus


Fietsen, Klootschieten en BBQ


Locatie: Klootschietbaan, Oude Postweg, Oldenzaal

Aanvang: 13.00 uur

 

Opgave tot 1 augustus bij de Secretaris.


Zie voor meer informatie de email van de Secretaris.De Bindingsavond Donderdag 22 augustus komt te vervallen

 

NIET VERGETEN!

24 en 25 Augustus


SOESTERBERG ZOMEROFFENSIEF


Klik hier voor meer informatie

November Romeo Voorjaar 2019


Inclusief jaaroverzicht reservisten in de KL


Het nieuwe jaar is op vele fronten flitsend van start gegaan. De nieuwe November Romeo, het reservistenmagazine van de Koninklijke Landmacht, geeft hiervan een goede indruk. Het reservisten domein is volop in beweging, teams van reservisteninstructeurs verzorgen de ARB’s aan de KMS.


Voor het eerst in de geschiedenis is de Natres als eenheid uitgezonden geweest, zij hebben deelgenomen aan de redeployment van de luchtmachtmissie in Jordanië. In het Midden-Oosten werden ook onderofficieren van 20 Natresbataljon ingezet ter ondersteuning van de Capacity Building Mission Iraq. Dichterbij huis is 10 Natresbataljon ingezet op de Waddeneilanden om aldaar de milieuschade te beperken. In dit nummer verder de schijnwerpers op de Kapitein Bertrand Verbeek, 25 jaar reservist bij de FKNR , en nu werkzaam als projectofficier bij DMO. Ook de historie komt aan bod met aandacht voor de Koninklijke bezoeken aan de Vrijwillige Landstorm.


Voor wie zijn civiele kennis en ervaring ter beschikking wil stellen aan de  krijgsmacht en beschikbaar is op projectbasis of voor  tijdelijke inzet, is het bijna een verplichting om het  artikel te lezen over de matchingtool van  de afdeling Individuele Inzet Reservisten (IIR). And last but not least, het jaaroverzicht 2018, reservisten in de KL, waarin in fraaie statistieken de feiten en cijfers worden weergeven. De Flitsen, korte nieuwsberichten, maken deze editie verder compleet. Veel leesplezier.De Redactie November Romeo


Klik hier voor het magazine November Romeo .Bron: Reservistenmagazine van de Koninklijke Landmacht  (November Romeo)


Foto's

Zaterdag 23 februari Bösse


Klik hier voor de foto's 

Nieuwsbericht:

Een baan als reservist


Een militaire functie doen, zonder je huidige baan op te geven? Het kan! Duizenden reservisten combineren hun dagelijkse werk of studie met een parttime baan binnen Defensie.


Klik hier voor meer informatie.


Bron: Ministerie van Defensie

De toegangspoort voor innovatieve samenwerking met Defensie

Klik hier voor meer informatie.

Emblemen krijgsmacht online op defensie.nl


Nieuwsbericht | 25-04-2018 | 15:19


Voor het eerst biedt Defensie op haar website een compleet overzicht van de actuele, officiële emblemen binnen de krijgsmacht. Veel van deze emblemen worden door militairen gedragen op hun uniform, bijvoorbeeld op baret, kraag of mouw. Zo is zichtbaar bij welk wapen, dienstvak of onderdeel van Defensie ze werken. Andere emblemen worden gebruikt op wapenschilden, bijvoorbeeld op schepen of bij vliegbases. Vanaf vandaag staan ze allemaal op Defensie.nl.


Om de emblemen op dezelfde wijze te presenteren zijn ze opnieuw getekend

Dit gebeurde op basis van de oude

tekeningen.


Herkenning en binding

De Nederlandse krijgsmacht heeft veel herkenningstekens. De emblemen worden onder andere toegekend aan schepen en walinstellingen van de Koninklijke Marine, wapens, regimenten, korpsen en dienstvakken van de Koninklijke Landmacht, vliegbases en squadrons van de Koninklijke Luchtmacht. De emblemen zijn als herkenningstekens naast praktisch en nuttig ook bedoeld om de onderlinge band tussen militairen binnen een eenheid te versterken.


Officiële emblemen

Er worden heel veel emblemen gebruikt binnen de krijgsmacht; voor onderdelen, maar ook voor missies en oefeningen.

De emblemen met een officiële status zijn aangevraagd door een eenheid, goedgekeurd door de commandant van het krijgsmachtdeel en door een speciale traditiecommissie binnen dat krijgsmachtdeel. Bij sommige krijgsmachtdelen wordt bovendien heraldisch advies ingewonnen bij de Hoge Raad van Adel.
Klik hier: Emblemen krijgsmacht online op defensie.nl


Bron: Ministerie van Defensie

Disclaimer                                                                                                                                                            Copyright © GG&T  2015 All Rights Reserved