Home

Onze Vrijwilligers Vereniging Overijssel

 

Onze Vrijwilligers Vereniging Overijsel heeft tot doel het bevorderen van de kameraadschap onder de leden, zoals men dat gewend is als vrijwilliger en de verbondenheid te tonen met het huidige Korps Nationale Reserve.

 

Het onderhouden van contacten met het Korps in welke vorm dan ook en het organi-seren van activiteiten binnen het verenigingsverband of in samenwerking met actief dienende militairen van het Korps Nationale Reserve.

 

De afdelingen organiseren excursies, wandeltochten, socials, cursussen en verdere bijeenkomsten voor het bevorderen van het onderlinge contact.

 

Bij een aantal evenementen van het Korps Nationale Reserve wordt het O.V.V. betrokken. Zodoende kunnen onze leden deelnemen aan de volgende gelegenheden: beëdigingen, jubilea, commando-overdracht enz.

 

De leden worden op de hoogte gehouden via ons infoblad, terwijl men ook kan toetreden tot ons eredetachement, welk o.m. optreedt op prinsjesdag bij de opening van de Staten-Generaal in Den Haag.

De contributie bedraagt slechts € 36,00 per jaar

Donateurs betalen tenminste €18,-

Verdere informatie bij de leden administratie van het O.V.V. H.C.D. van Leeuwen, Biesbongerd 19, 4041 RC, Kesteren. (hcdvanleeuwen@kpnmail.nl)

DefensieBladen:

Nieuwsbericht:

Videoportretten

 

'Ik ben reservist'

OVV Nieuws:

Niet vergeten

Schieten in

Winterswijk,

 

14 Oktober 2016

aanvang 13.00 uur

 

en

Rheine-Gellendorf.

12 November 2016

 

Aanmelden bij de Secretaris.

 

Foto's zaterdag

3 september

 

Reservisten-kameradschaft

Meppen.

Klik hier

 

 

Verslag van de Moane

 

Klik hier

Foto's 5 Juli 2016

 

Jubileum 50 Jahre Reservisten-kameradschaft Meppen.

 

Klik hier.

Verslag van de Moane

 

Zaterdag

18 Juni 2016

 

 

Fietsen en BBQ in het mooie Twente.

 

Klik hier.

November Romeo

 

Korps Nationale Reserve

November Romeo

Mei 2016 is uit!

 

Eindelijk is er een nieuwe editie van het Korpsmagazine November Romeo!

Disclaimer Copyright © GG&T 2015 All Rights Reserved