Home

O.V.V. KNR afd. Overijssel

 

Onze Vrijwilligers Vereniging Overijssel

 

Onze Vrijwilligers Vereniging Overijsel heeft tot doel het bevorderen van de kameraadschap onder de leden, zoals men dat gewend is als vrijwilliger en de verbondenheid te tonen met het huidige Korps Nationale Reserve.

 

Het onderhouden van contacten met het Korps in welke vorm dan ook en het organi-seren van activiteiten binnen het verenigingsverband of in samenwerking met actief dienende militairen van het Korps Nationale Reserve.

 

De afdelingen organiseren excursies, wandeltochten, socials, cursussen en verdere bijeenkomsten voor het bevorderen van het onderlinge contact.

 

Bij een aantal evenementen van het Korps Nationale Reserve wordt het O.V.V. betrokken. Zodoende kunnen onze leden deelnemen aan de volgende gelegenheden: beëdigingen, jubilea, commando-overdracht enz.

 

De leden worden op de hoogte gehouden via ons infoblad, terwijl men ook kan toetreden tot ons eredetachement, welk o.m. optreedt op prinsjesdag bij de opening van de Staten-Generaal in Den Haag.

De contributie bedraagt slechts € 36,00 per jaar

Donateurs betalen tenminste €18,-

Verdere informatie bij de leden administratie van het O.V.V. H.C.D. van Leeuwen, Biesbongerd 19, 4041 RC, Kesteren. (hcdvanleeuwen@kpnmail.nl)

DefensieBladen:

Nieuwsbericht:

AVG - nieuwe Europese privacywetgeving

 

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.

Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995.

 

Klik hier voor meer informatie.

 

DOWNLOAD de Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming (ministerie van Justitie en Veiligheid)

Emblemen krijgsmacht online op defensie.nl

 

Nieuwsbericht | 25-04-2018 | 15:19

 

Voor het eerst biedt Defensie op haar website een compleet overzicht van de actuele, officiële emblemen binnen de krijgsmacht. Veel van deze emblemen worden door militairen gedragen op hun uniform, bijvoorbeeld op baret, kraag of mouw. Zo is zichtbaar bij welk wapen, dienstvak of onderdeel van Defensie ze werken. Andere emblemen worden gebruikt op wapenschilden, bijvoorbeeld op schepen of bij vliegbases. Vanaf vandaag staan ze allemaal op Defensie.nl.

 

Om de emblemen op dezelfde wijze te presenteren zijn ze opnieuw getekend

Dit gebeurde op basis van de oude

tekeningen.

 

Herkenning en binding

De Nederlandse krijgsmacht heeft veel herkenningstekens. De emblemen worden onder andere toegekend aan schepen en walinstellingen van de Koninklijke Marine, wapens, regimenten, korpsen en dienstvakken van de Koninklijke Landmacht, vliegbases en squadrons van de Koninklijke Luchtmacht. De emblemen zijn als herkenningstekens naast praktisch en nuttig ook bedoeld om de onderlinge band tussen militairen binnen een eenheid te versterken.

 

Officiële emblemen

Er worden heel veel emblemen gebruikt binnen de krijgsmacht; voor onderdelen, maar ook voor missies en oefeningen.

De emblemen met een officiële status zijn aangevraagd door een eenheid, goedgekeurd door de commandant van het krijgsmachtdeel en door een speciale traditiecommissie binnen dat krijgsmachtdeel. Bij sommige krijgsmachtdelen wordt bovendien heraldisch advies ingewonnen bij de Hoge Raad van Adel.

 

 

 

Klik hier: Emblemen krijgsmacht online op defensie.nl

 

Bron: Ministerie van Defensie

Samenvatting Defensienota 2018 - animatievideo

 

Defensienota 2018

 

In de Defensienota 2018 staan de concrete plannen die het kabinet heeft voor de krijgsmacht.

 

Klik hier

 

Bron: Ministerie van Defensie

 

Landmacht-app gelanceerd

 

Nieuwsbericht | 16-03-2018 | 15:24

 

"Fantastisch!", kwalificeerde Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Leo Beulen, het verschijnen van de nieuwe mobiele Landmacht-app enthousiast. Gisteren bezorgde het projectteam de app 'bij de klant thuis’.

 

Inmiddels is de app voor iedereen direct te downloaden uit de Google Play en de Apple appstore (zoek op: Koninklijke Landmacht).

 

Voertuigen, video en informatie

In de app zijn nieuwsberichten te vinden over de landmacht, een overzicht van bewapening en voertuigen, video's, mogelijkheden om te werken bij het krijgsmachtdeel en informatie over de Landmachtdagen, die dit jaar plaatsvinden van 22 tot en met 26 mei. De app moet ook het blad Landmacht beter ontsluiten voor medewerkers en geïnteresseerden. App-gebruikers krijgen bij het verschijnen van elke nieuwe Landmacht-editie een melding.

 

Bron: Ministerie van Defensie

OVV Nieuws:

November Romeo

Reservistenmagazine

Maart 2018

 

Klik hier

November Romeo

Reservistenmagazine

Maart 2018

De nieuwe November Romeo, het reservistenmagazine van de Koninklijke Landmacht,

is uit.

 

In dit nummer van ruim 50 pagina’s een (grafisch) overzicht over cijfers en feiten van de reservisten in de landmacht. Een pakkend beeldverslag van militairen uit 10 Natresbataljon die meedraaiden in de internationale oefening ‘Peacock Supremacy’.

 

In de reeks kennismaken met de netwerken van 1 CMI Co dit keer ‘Infrastructuur’ en ‘Informatie’. Werkgever UWV laat zien hoe zij met medewerkers omgaat die reservist zijn bij Defensie.

 

Het verhaal over voormalig beroepsmilitair kpl1 Kloek die voor zijn optreden in Afghanistan de Dapperheidsonderscheiding kreeg en tegenwoordig actief reservist is.

 

De toekomstplannen van het OVV FKNR. Ook meer over de start van de studie ‘Reservist in de Landmacht van Overmorgen’.

 

In het voorwoord de introductie van de ‘coin’.

Dit is een nieuwe blijk van waardering van kolonel Stallmann (plv-Inspecteur Reservepersoneel KL) voor mensen die zich extra verdienstelijk hebben gemaakt in reservistenland.

 

Aan de volgende editie wordt alweer hard gewerkt.

De redactie houdt zich altijd aanbevolen voor tips.

 

De redactie

 

 

Klik hier

 

Aangepaste

Activiteitenkalender

 

Vrijdag 9 Maart 2018

 

Klik hier

Disclaimer Copyright © GG&T 2015 All Rights Reserved