Home

O.V.V. KNR afd. Overijssel

 

Onze Vrijwilligers Vereniging Overijssel

 

Onze Vrijwilligers Vereniging Overijsel heeft tot doel het bevorderen van de kameraadschap onder de leden, zoals men dat gewend is als vrijwilliger en de verbondenheid te tonen met het huidige Korps Nationale Reserve.

 

Het onderhouden van contacten met het Korps in welke vorm dan ook en het organi-seren van activiteiten binnen het verenigingsverband of in samenwerking met actief dienende militairen van het Korps Nationale Reserve.

 

De afdelingen organiseren excursies, wandeltochten, socials, cursussen en verdere bijeenkomsten voor het bevorderen van het onderlinge contact.

 

Bij een aantal evenementen van het Korps Nationale Reserve wordt het O.V.V. betrokken. Zodoende kunnen onze leden deelnemen aan de volgende gelegenheden: beëdigingen, jubilea, commando-overdracht enz.

 

De leden worden op de hoogte gehouden via ons infoblad, terwijl men ook kan toetreden tot ons eredetachement, welk o.m. optreedt op prinsjesdag bij de opening van de Staten-Generaal in Den Haag.

De contributie bedraagt slechts € 36,00 per jaar

Donateurs betalen tenminste €18,-

Verdere informatie bij de leden administratie van het O.V.V. H.C.D. van Leeuwen, Biesbongerd 19, 4041 RC, Kesteren. (hcdvanleeuwen@kpnmail.nl)

DefensieBladen:

Nieuwsbericht:

SCP-rapport toont keerzijde sterke Defensiecultuur

 

Nieuwsbericht | 13-01-2017 | 14:41

 

Minderheidsgroepen hebben door de saamhorige cultuur waarin het team centraal staat bij Defensie vaak te maken met ongewenst gedrag als roddelen, pesten, ongewenste seksuele aandacht en stereotype 'grappen'. Toch voelen mensen uit deze groepen zich tevreden en verbonden met de organisatie.

Ze zijn geen voorstander van een voorkeursbehandeling, net als de overige medewerkers.

 

Het is de belangrijkste conclusie die het Sociaal en Cultureel Planbureau trekt in het rapport 'Grenzen aan de eenheid'.

Het onderzoek werd op verzoek van Defensie uitgevoerd. De medewerkers van Defensie waarderen de cultuur, maar deze organisatievorm bevordert wel de uitsluiting van degenen die afwijken van de norm.

 

Gewaardeerd en gerespecteerd

"Defensie wil sinds jaar en dag een inclusieve organisatie zijn, waarin al haar werknemers zich betrokken, gewaardeerd en gerespecteerd voelen om wie ze zijn en wat ze bijdragen aan de Defensiedoelstellingen", licht minister Jeanine Hennis-Plasschaert vandaag toe in een brief aan de Kamer. "Het is daarom belangrijk om regelmatig te onderzoeken of dat ook het geval is.” Ze onderstreept in de brief het belang van diversiteit. "

Het ondersteunt de operationele inzet, bevordert de vulling van de organisatie en beïnvloedt de cultuur positief."

 

 

Vrouwen

Het SCP heeft op 3 manieren onderzoek gedaan. Ruim 2.600 medewerkers vulden een vragenlijst in. Ook zijn uitgebreide gesprekken gevoerd met vrouwen, mensen met een andere seksuele geaardheid (LHBT’ers) en medewerkers van verschillende etnische en culturele achtergronden. Als laatste zijn deze resultaten besproken met de netwerken van Defensie die opkomen voor minderheden.

 

Voortdurende aandacht

De minister concludeert dat Defensie zich in de toekomst moet richten op het verder verhogen van het inclusiviteitsbewustzijn onder alle medewerkers, onder wie zeker ook de leidinggevenden. Het onderwerp vraagt om voortdurende aandacht, mede vanwege de jaarlijkse instroom van grote groepen nieuwe medewerkers. Defensie werkt de komende maanden aan een plan van aanpak, dat nog voor het zomerreces naar de Kamer gaat.

 

Klik hier voor meer info

 

Bron: Ministerie van Defensie.

Video: Jaaroverzicht Defensie 2016

 

Bekijk het 8 minuten durende jaaroverzicht voor een indruk van de missies en het andere Defensiewerk in binnen –en buitenland.

OVV Nieuws:

Nieuwe samenstelling

 

Ovv bestuur

23-01-2017

 

Klik hier

Foto's Eindejaarsfeest

12 December Ypelo

 

Klik hier

 

Verslag van de Moane

Klik hier

 

 

Foto's Reine 2016

 

Klik hier

Vrijdag

17 maart 2017.

 

Uitnodiging voor de Jahresempfang

in Haren (Duitsland)

 

Opgave bij de secretaris

Vliegverkeer naar en van militaire luchtvaartterrein Twenthe

1 november 2016

tot

1 november 2017

 

Het militaire luchtvaartterrein Twenthe krijgt tot 1 november 2017 te maken met binnen-komende en vertrekkende vliegtuigen. Het gaat om middelgrote tot grote vliegtuigen die het einde van hun economische levensduur hebben bereikt.

Ze worden op de voormalige vliegbasis ontmanteld.

Ook vliegen er af en toe zakelijke vliegtuigen naar en van Twenthe.

 

Klik hier voor meer info

Disclaimer Copyright © GG&T 2015 All Rights Reserved