Home

O.V.V. KNR afd. Overijssel

 

i.v.m. afwezigheid van de webmasters tot 1 december 2017 worden er geen updates over verslagen en Foto’s geplaatst.

Onze Vrijwilligers Vereniging Overijssel

 

Onze Vrijwilligers Vereniging Overijsel heeft tot doel het bevorderen van de kameraadschap onder de leden, zoals men dat gewend is als vrijwilliger en de verbondenheid te tonen met het huidige Korps Nationale Reserve.

 

Het onderhouden van contacten met het Korps in welke vorm dan ook en het organi-seren van activiteiten binnen het verenigingsverband of in samenwerking met actief dienende militairen van het Korps Nationale Reserve.

 

De afdelingen organiseren excursies, wandeltochten, socials, cursussen en verdere bijeenkomsten voor het bevorderen van het onderlinge contact.

 

Bij een aantal evenementen van het Korps Nationale Reserve wordt het O.V.V. betrokken. Zodoende kunnen onze leden deelnemen aan de volgende gelegenheden: beëdigingen, jubilea, commando-overdracht enz.

 

De leden worden op de hoogte gehouden via ons infoblad, terwijl men ook kan toetreden tot ons eredetachement, welk o.m. optreedt op prinsjesdag bij de opening van de Staten-Generaal in Den Haag.

De contributie bedraagt slechts € 36,00 per jaar

Donateurs betalen tenminste €18,-

Verdere informatie bij de leden administratie van het O.V.V. H.C.D. van Leeuwen, Biesbongerd 19, 4041 RC, Kesteren. (hcdvanleeuwen@kpnmail.nl)

DefensieBladen:

Nieuwsbericht:

Defensie doet grote aankopen en breidt eenheden uit

 

Nieuwsbericht | 17-11-2017 | 13:10

 

Defensie werkt met voorrang knelpunten weg op het gebied van inlichtingen, bevoorrading en medische ondersteuning. Daarnaast pakt het departement de tekorten aan bij de Explosieven Opruimingsdienst Defensie, het Vuursteuncommando en het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando.

Het aantal instructeurs en opleidingsplaatsen bij de krijgsmacht wordt uitgebreid.

 

Het zijn de eerste extra Defensie-uitgaven van het nieuwe Kabinet voor Defensie. Volgens minister Ank Bijleveld-Schouten kan Defensie weer vooruit kijken: "De wereld om ons heen vraagt om een sterke krijgsmacht. Dat besef is overal doorgedrongen en daarom wordt deze kabinetsperiode € 5 miljard uitgetrokken om de krijgsmacht te versterken."

 

Het vorige (demissionaire) kabinet presenteerde afgelopen Prinsjesdag een beleidsarme begroting. Die breekt de nieuwe regering met een zogenoemde nota van wijziging open. Minister Bijleveld zei vandaag geen tijd te willen verliezen. Zij wil het geld direct inzetten om missies beter te ondersteunen en langer vol te houden: "Door de plannen nu naar de Tweede Kamer te sturen, kunnen wij ze volgende week bij de begrotingsbehandeling bespreken. Direct daarna starten we met de voorbereiding en uitvoering."

 

Bevoorrading en medische capaciteit

De bevoorradingscapaciteit is een van de knelpunten. Door de inhuur van strategisch luchttransport, de verwerving van bevoorradingscapaciteit op zee en de oprichting van extra bevoorrading- en transportpelotons lost minister Bijleveld dit op. Ook de medische capaciteit wordt uitgebreid met een extra mobiel militair hospitaal, hulpposten en gewondentransport in missiegebieden. De afhankelijkheid van internationale partners neemt daardoor af.

 

Vorming, training en uitbreiding personeel

Het Korps Mariniers vormt een zogeheten Fleet Marine Squadron om koopvaardijschepen te beschermen en op piraten te jagen. Dat ontlast de rest van het korps, dat daardoor weer breder inzetbaar is. Ook het Vuursteuncommando en het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando kunnen extra personeel verwelkomen. Bij de luchtmobiele brigade breidt de geniecapaciteit uit. De vliegers krijgen extra training en vlieguren, zodat de beschikbaarheid en geoefendheid van de bemanning toeneemt. Er komen meer instructeurs en opleidingsplaatsen bij luchtmacht, marine en marechaussee.

 

EOD

Ook de EOD kan rekenen op een uitbreiding. Er wordt stelselmatig een groot beroep gedaan op deze dienst. Door versterking van de capaciteit is beschikbaarheid gegarandeerd bij inzet in binnen- en buitenland. Dat betekent weer toename van de inzetbaarheid van de krijgsmacht. De vergroting van de dienst verlicht de druk op het huidige personeel en er komt weer ruimte voor opleiding en training.

 

Inlichtingen

De MIVD krijgt meer inlichtingen- en waarnemingsmiddelen. Ook de analysecapaciteit van de dienst wordt uitgebreid. Dat betekent de versnelde aankoop van 4 onbemande verkenningsvliegtuigen (MALE UAV’s). Hiermee kan de krijgsmacht beter en veiliger optreden en missies langer volhouden.

 

Nieuwe oorlogsvoering

Defensie richt een Hybride Counter Unit op om zich beter en gerichter te wapenen tegen hybride dreigingen. Hybride oorlogsvoering is een nieuwe manier van oorlog voeren waarbij de vijand bijvoorbeeld politieke processen beïnvloed, netwerken infiltreert of platlegt en nepnieuws verspreidt. Het doel is veelal verwarring zaaien. De Hybride Counter Unit gaat actief samenwerken met overheids- en civiele partijen. Hybride oorlogsvoering vraagt een samenhangende aanpak in de voorbereiding en uitvoering.

 

Defensienota

Minister Bijleveld zet in de Defensienota, die in het eerste kwartaal van 2018 verschijnt, de toekomstvisie voor de krijgsmacht verder uiteen. Hierin staat ook hoe het resterende geld wordt besteed aan materieel en personeel.

 

Bron: Ministerie van Defensie

Nabetaling voor deel mensen met

AOW-gatcompensatie

 

Nieuwsbericht | 03-11-2017 | 16:02

 

Een deel van de mensen met recht op de AOW-gatcompensatie heeft ook recht op een nabetaling. Ook betaalt Defensie aan alle oud-medewerkers die zich al in het AOW-gat bevinden of die de AOW-leeftijd inmiddels hebben bereikt, rente over de (extra) nabetaling. Dit maakte Defensie vandaag bekend.

Omdat het tijd kost om de volledige AOW-gatcompensatie vast te stellen en uit te betalen heeft een deel van de rechthebbenden (nog) niet de volledige compensatie ontvangen. Deze groep rechthebbenden heeft recht op een nabetaling.

Bij het uitbetalen van deze nabetalingen is voorrang gegeven aan de groep uitkeringsgerechtigden die vanaf 1 juli 2016 te maken heeft met het AOW-gat. Het ABP probeert vanaf december dit jaar de nabetalingen automatisch vast te stellen en te doen.

 

Meer informatie

Meer informatie over de uitbetaling op de pagina Veelgestelde vragen AOW-gat:

 

Punt 15 voor informatie over de nabetaling.

Punt 16 voor informatie over het krijgen van rente over de (extra) nabetaling.

Punt 17 voor de pensioenelementen die onder de ‘gerechtvaardigde aanspraak’ vallen.

 

Bron: Ministerie van Defensie

OVV Nieuws:

Bezoek Fokker

donderdag

9 November 2017

 

Zie voor meer info:

Wijzigingen Agenda

 

 

klik hier

Foto's

 

Bezoek aan de

Zr. Ms. Tromp (F803)

Koninklijke Marine

in Den Helder.

 

(13 juni 2017)

 

Klik hier

 

Verslag: klik hier (de Moane)

Foto's

Kranslegging Markelo

(4 Mei 2017)

 

Klik hier

Verslag

Bundespolizeiinspektion.

20 april 2017

(Bert Bijkerk)

 

Klik hier

Verslag

Batllefieldtour Oosterbeek

15 april 2017

(de Moane)

 

Klik hier

 

Voor Foto's

Klik hier

 

Verslag

Schieten Winterswijk

14 April 2017

(de Moane)

 

Klik hier

 

Vliegverkeer naar en van militaire luchtvaartterrein Twenthe

1 november 2016

tot

1 november 2017

 

Het militaire luchtvaartterrein Twenthe krijgt tot 1 november 2017 te maken met binnen-komende en vertrekkende vliegtuigen. Het gaat om middelgrote tot grote vliegtuigen die het einde van hun economische levensduur hebben bereikt.

Ze worden op de voormalige vliegbasis ontmanteld.

Ook vliegen er af en toe zakelijke vliegtuigen naar en van Twenthe.

 

Klik hier voor meer info

Disclaimer Copyright © GG&T 2015 All Rights Reserved