Home

O.V.V. KNR afd. Overijssel

 

Onze Vrijwilligers Vereniging Overijssel

 

Onze Vrijwilligers Vereniging Overijsel heeft tot doel het bevorderen van de kameraadschap onder de leden, zoals men dat gewend is als vrijwilliger en de verbondenheid te tonen met het huidige Korps Nationale Reserve.

 

Het onderhouden van contacten met het Korps in welke vorm dan ook en het organi-seren van activiteiten binnen het verenigingsverband of in samenwerking met actief dienende militairen van het Korps Nationale Reserve.

 

De afdelingen organiseren excursies, wandeltochten, socials, cursussen en verdere bijeenkomsten voor het bevorderen van het onderlinge contact.

 

Bij een aantal evenementen van het Korps Nationale Reserve wordt het O.V.V. betrokken. Zodoende kunnen onze leden deelnemen aan de volgende gelegenheden: beëdigingen, jubilea, commando-overdracht enz.

 

De leden worden op de hoogte gehouden via ons infoblad, terwijl men ook kan toetreden tot ons eredetachement, welk o.m. optreedt op prinsjesdag bij de opening van de Staten-Generaal in Den Haag.

De contributie bedraagt slechts € 36,00 per jaar

Donateurs betalen tenminste €18,-

Verdere informatie bij de leden administratie van het O.V.V. H.C.D. van Leeuwen, Biesbongerd 19, 4041 RC, Kesteren. (hcdvanleeuwen@kpnmail.nl)

DefensieBladen:

Nieuwsbericht:

Herinneringsmedaille voor werk met predicaat ‘speciaal’

Nieuwsbericht | 12-10-2016 | 13:57

 

Militairen die ongezien hun werk doen, die observeren en informatie verzamelen of die heimelijk op zoek zijn naar de waarheid. Het gaat hier om Defensiepersoneel dat speciale operaties uitvoert. “Het belang én het effect van uw operaties zijn van grote waarde”, zei minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert vandaag in Rotterdam. Daar reikte ze de ‘Herinneringsmedaille voor Internationale Missies’ uit. Een primeur, want deze versie bevatte voor het eerst de zogenoemde Gesp voor Speciale Operaties. Volgens de minister gaat het hierbij vooral om een erkenning voor uitzonderlijk werk dat terecht het predicaat ‘speciaal’ draagt.

 

Hennis memoreerde dat de aard en het karakter van de operaties meestal geheim zijn. Dat er daarom voor de genomen risico’s geen publieke erkenning is en dat familie en vrienden eigenlijk geen idee hebben wat deze militairen doormaken. Daarna ging ze in op het belang van hun operaties, veelal kleinschalig, maar wel met een groot effect. Ze noemde ze van grote waarde voor zowel Nederland als de bondgenoten. “U verzamelt waardevolle informatie. Bijvoorbeeld over het hoe en waarom van een conflict en de ontwikkeling daarvan”, zei Hennis.

 

 

Feiten

Het verkrijgen van feiten en gegevens betitelde Hennis als cruciaal en noodzakelijk om juiste keuzes te maken. “Welke middelen zetten we in of juist niet? En ja, het gaat hierbij om missies met een potentieel afbreukrisico. Een ieder van ons is hiervan doordrongen. Het welslagen van uw operaties is dan ook essentieel. Niet alleen voor Nederland, maar ook voor onze bondgenoten”, zei ze tot de militairen en voegde eraan toe dat ze het belang van deze operaties alleen maar ziet toenemen.

 

De opdracht is heilig

Wat Hennis betreft spreekt de veiligheidssituatie, dichtbij én ver weg, boekdelen en is duidelijk dat er behoefte is aan een krijgsmacht met een effectief handelingsvermogen. “Steeds vaker komen crises snel op. Steeds vaker gaat het om een strijd die zich ‘tussen mensen’ afspeelt, draait het om tegenstanders die opgaan in het terrein, opgaan in de bevolking”, lichtte ze toe. Volgens haar vereist dat een capaciteit die flexibel, snel en chirurgisch kan optreden, overzicht bewaart, een stap vooruit denkt én in een split second beslissingen neemt.

Hennis meent dat alleen de besten dit aankunnen. “Ga maar na. De operaties vinden vaak plaats op grote afstand. Er is weinig ondersteuning. En er wordt veel van u als individu gevraagd. Wat voor velen ondenkbaar én onhaalbaar is, is voor u dagelijkse praktijk. Eerst komt de missie, de opdracht is heilig. Dan komt het team. En als laatste het individu zelf.”

 

Silent professionals

Niet de persoon maakt volgens Hennis het verschil, máár de bijdrage aan het team en de opdracht. “Dat is wat u allen kenmerkt. Dat je alles voor elkaar over hebt. Het fixen. Onder water of op land. In de krijgsmacht van vandaag, morgen én overmorgen bent u een factor van groot belang! Onze silent professionals! U heeft het laten zien. U blonk uit in doorzettingsvermogen, samenwerking en kwaliteit.”

 

Bron: Ministerie van Defensie.

Videoportretten

 

'Ik ben reservist'

OVV Nieuws:

November Romeo

 

Korps Nationale Reserve

November Romeo

Oktober2016 is uit!

 

Nieuwe editie van het Korpsmagazine

November Romeo

Niet vergeten

Schieten in

 

Rheine-Gellendorf.

12 November 2016

 

Aanmelden bij de Secretaris.

Foto's zaterdag

3 september

 

Reservisten-kameradschaft

Meppen.

Klik hier

 

 

Verslag van de Moane

 

Klik hier

Foto's 5 Juli 2016

 

Jubileum 50 Jahre Reservisten-kameradschaft Meppen.

 

Klik hier.

Verslag van de Moane

 

Zaterdag

18 Juni 2016

 

 

Fietsen en BBQ in het mooie Twente.

 

Klik hier.

Disclaimer Copyright © GG&T 2015 All Rights Reserved