Brochure

 

Brochure

 

Deze brochure geeft informatie over hetgeen de mogelijkheden zijn als lid van het O.V.V.K.N.R,

afdeling Overijssel

 

I de contributie bedraagt € 25,00 per jaar voor de landelijke O.V.V.K.N.R.;

II de extra bijdrage voor de afdeling Overijssel bedraagt € 3,50 per maand;

 

Ad I

Voor deze contributie kun je deelnemen aan diverselandelijk evenementen, zoals:

 • Ere afzetting op Prinsjesdag 3e dinsdag in september
 • Beëdiging nieuwe vrijwilligers bij het Korps Natres
 • Aanwezig zijn bij commando-overdrachten binnen het korps Natres
 • Bijwonen van de landelijke Algemene Ledenvergadering
 • Tenminste 4 x per jaar ontvangen van het verenigingsblad "INFO"
 • De maandelijkse contactavonden bijwonen, elke 4e maandagavond van de maand

(dit is niet in elke provincie het geval)

Ad II

Als lid van de afdeling Overijssel kan men vrijwillig en op eigen risico meedoen aan de

volgende activiteiten:

 • Bijhouden van de millitaire vaardigheden
 • Deelnemen aan de reanimatie cursus
 • Rondleidingen op militaire objecten
 • Militaire museumbezoeken
 • Deel uit maken van diverse erewachten onder andere bij herdenkingen 4 mei en 15 augustus
 • Deelnemen aan schietwedstrijden in binnen en buitenland
 • Jaarlijkse feestavond
 • Familiedag voor leden en het gezin

Voor de overige activiteiten, zie de activiteitenkalender

Disclaimer Copyright © GG&T 2015 All Rights Reserved