Archief 2016

OVV Nieuws Archief: 2016

Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem Friso'

 

De kapel geeft gratis publieksconcerten in 2016 en 2017.

 

Bron: Ministerie van Defensie.

App voor veteranen

 

 

Ben je veteraan? Goed nieuws! Binnenkort kun je de speciale app voor veteranen downloaden.

Lees verder--->

 

 

Bron: Ministerie van Defensie.

Meer informatie over de stichting Onbekende Helden, lees hier meer--->

Klik rechtsonder in het scherm voor een groter beeld:

Amerikaans materieel terug in Limburg

 

Nieuwsbericht | 02-02-2016 | 17:16

 

Als gevolg van de verslechterde veiligheidssituatie in Europa gaan de Verenigde Staten opnieuw materieel opslaan in Zuid-Limburg. Dat gebeurt op de voormalige POMS-site in Eygelshoven. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert informeerde het parlement vandaag.

 

Sinds de Russische annexatie van de Krim en de inmenging in het conflict in de Oekraïne maakt de NAVO zich zorgen over de opstelling van Rusland. Daarom neemt het bondgenootschap een aantal geruststellende maatregelen.

Een daarvan is de opslag van materieel in Europa.

 

Nieuwe werkgelegenheid

Het Defensieterrein in het Zuid-Limburgse Eygelshoven is een van de plekken waar Amerikaans materieel wordt gestald. De komst brengt nieuwe werkgelegenheid voor de regio met zich mee. Op het terrein zit nu een vestiging van het Financieel Administratie- en Beheerkantoor (FABK), dat grotendeels in Utrecht zit. Er wordt gekeken wat het besluit betekent voor de Limburgse tak.

 

De komende maanden maken Nederland en Amerika afspraken over het gebruik van Eygelshoven. Eind 2012 kondigde Hennis nog de sluiting aan van het complex.

 

 

Bron: Ministerie van Defensie.

Mariniers bestrijden terreur op universiteitscampus Twente (video)

 

Als de deur met een kettingzaag wordt opengereten is de campus van Universiteit Twente even geen plek voor studenten en professoren. Gisterenavond (17-02-2016) fungeerde de onderwijsinstelling dan ook als decor voor een anti-terreuroefening van de Maritime Special Operations Force (MARSOF) en de Dienst Speciale Interventies (DSI).

 

MARSOF, een eenheid van het Korps Mariniers, werkt nauw samen met de DSI op het gebied van nationale contraterreur-operaties. De bij het Korps Landelijke Politiediensten ondergebrachte DSI kan wapengevaarlijke of van terrorisme en grof geweld verdachten aanhouden. De DSI heeft de leiding bij de inzet van speciale eenheden van politie en Defensie.

 

Militairen van de Maritime Special Operations Forces stellen een campusgebouw veilig.

Ook voor de Universiteit Twente had de oefening nut. Het opleidingsinstituut gebruikte de opgedane ervaringen om het bestaande crisisplan daar waar nodig aan te scherpen.

 

De video laat zien hoe een anti-terreuroefening van de Maritime Special Operations Force (MARSOF) en de Dienst Speciale Interventies (DSI) verloopt op de universiteit in Twenthe. Woensdag 17 februari 2016 fungeerde de onderwijsinstelling als decor voor een anti-terreuroefening. De militairen en hun DSI-collega’s bereidden zich zo voor op een actie in openbare gebouwen. Ze doorliepen een realistisch anti-terreurscenario dat zich afspeelde over 3 veilig te stellen campuslocaties. Onder de 140 rolspelers die zich voordeden als gewonde, gegijzelde of verdachte waren ook professionele acteurs.

 

Bron: Ministerie van Defensie.

Kamer peilt meningen over reservistenbeleid

Nieuwsbericht | 10-03-2016 | 18:03

 

Wat zijn de grootste pluspunten en knelpunten van het huidige reservistenbeleid? Wat waren de gevolgen van het tijdelijk stopzetten van oefeningen voor reservisten in 2015 voor hun motivatie, geoefendheid en inzetgereedheid? En: hoe zijn de extra middelen het beste in te zetten om het huidige beleid te verbeteren?

 

Het zijn 3 van de vele vragen die vandaag de revue passeerden tijdens het rondetafelgesprek van de Vaste Commissie voor Defensie (VCD). De VCD liet zich informeren door (ervarings)deskundigen.

Dit ter voorbereiding op het algemeen overleg met minister Jeanine Hennis-Plasschaert over de reservistennota later deze maand.

De conversatie was het vervolg op het eerdere rondetafelgesprek van 7 oktober 2015.

 

Meningen

Kolonel Dick Scherjon (hoofd Projectbureau Reservist) was vooral positief over de toegevoegde waarde van reservisten.

“Ze dragen met hun specifieke kennis en ervaring bij aan de al aanwezige kwaliteiten bij Defensie. De nieuwe generatie op de arbeidsmarkt, met meerdere bazen tegelijk, kan goed worden ingezet als reservist.” Luitenant-kolonel Ger Dijk vindt dat het reservistenbeleid ook vanuit de Defensietop uitgedragen moet worden. Verder is hij van mening dat er loopbaanbeleid moet komen voor reservisten.

 

Bonden en werkgevers waren eveneens vertegenwoordigd bij het rondetafelgesprek. Volgens een van de broodheren hebben reservisten nieuwe contractvormen nodig om zo efficiënt mogelijk inzetbaar te zijn voor Defensie. Deze werkgever had overigens nog als tip om misschien uitzendkrachten en werklozen als reservist in te zetten.

 

Reservisten anders ingezet

De afgelopen maanden werden binnen de krijgsmacht 35 proeven gehouden met het anders inzetten van reservisten dan tot nu toe. Aanleiding voor de proeven was de reservistennota van Hennis van oktober vorig jaar aan de Kamer. Vervolgens meldde ze de Kamer in december dat onder meer de acceptatie van reservisten binnen de krijgsmacht merkbaar is toegenomen.

Werden reservisten eerst hoofdzakelijk ingezet voor ondersteunende taken, dit jaar gebeurt dat ook bij operationele eenheden.

Ook blijken reservisten volledig te kunnen worden geïntegreerd in de organisatie.

 

Bron: Ministerie van Defensie

-------------------------------------------

Brochure: Reservist bij de Rijksoverheid: hoe zit het?

 

Bureau Reservisten en Samenleving (BReS) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkelden samen deze brochure. Een praktische handreiking voor leidinggevenden, HR-adviseurs en medewerkers van rijksorganisaties die te maken hebben met reservisten of als reservist worden ingezet bij Defensie.

F-35 maakt eind mei belevingsvluchten voor omwonenden

Nieuwsbericht | 25-04-2016 | 19:00

 

De F-35 komt volgens de huidige planning in de week van 23 mei voor 3 weken naar Nederland. Het toestel landt op Vliegbasis Leeuwarden. Dit maakte minister Jeanine Hennis-Plasschaert vandaag bekend.

 

Het nieuwe Nederlandse jachtvliegtuig komt voor de zogenoemde belevingsvluchten in de omgeving van de Vliegbases Leeuwarden en Volkel.

De omwonenden van beide locaties willen het geluid van de F-35 vergelijken met dat van de F-16. Hennis nam daarom vorig jaar het initiatief om de F-35 naar Nederland te halen.

 

Geluid beleven in eigen omgeving

Tijdens de belevingsvlucht vliegen beide toestellen kort na elkaar de aankomst- en vertrekroutes. Hennis: “Omwonenden kunnen zo kennismaken met het toestel en het geluid ervaren in hun eigen omgeving. Ik hoop dat de belevingsvluchten meer duidelijkheid bieden voordat het toestel definitief naar Nederland komt”. Ter ondersteuning van de geluidsbeleving richt het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) per vliegbasis 5 meetpunten in. Deze meten piekwaarden op plekken zoals woonkernen en fietspaden. De locaties zijn in overleg met de omwonenden vertegenwoordigers gekozen.

 

Deelname onderzoek

Voor een zo volledig mogelijk beeld van de geluidservaring kunnen de omwonenden hun ervaringen delen via een korte vragenlijst op het internet. Voor een geslaagd onderzoek is een hoge respons van de omwonenden nodig. Zij die mee willen doen, kunnen zich in de loop van deze week inschrijven op www.belevingsvluchten.nl. Deelnemers ontvangen een registratiecode die nodig is om toegang te krijgen tot de vragenlijst. Deze kan tot op de dag van de belevingsvlucht worden ingevuld.

 

Aanmelden informatieavonden

Daarnaast kunnen omwonenden zich ook aanmelden voor de informatieavonden op www.belevingsvluchten.nl. Hier krijgen de deelnemers uitgebreid uitleg en wordt voorgedaan hoe de vragen te beantwoorden. Dit om te garanderen dat het computersysteem de ervaring goed registreert. Omwonenden wordt geadviseerd om naar deze informatieavonden te komen.

 

Naast de enquête-instructie krijgen ze uitgebreid informatie over het verloop van de belevingsvlucht. Daarnaast wordt uitleg gegeven over de factoren die van invloed zijn op de verspreiding en beleving van vliegtuiggeluid.

 

In 2019 arriveren de eerste F-35’s op Vliegbasis Leeuwarden, in 2022 op Vliegbasis Volkel.

 

Bron: Ministerie van Defensie.

Applaus voor ‘Dutchbatters’

tijdens Veteranendag

 

Nieuwsbericht | 25-06-2016 | 17:39

 

De 12e editie van de Nederlandse Veteranendag verliep met een lach en een traan, soms van ontroering, soms van blijdschap. Op het Haagse Malieveld vielen oude maten elkaar in de armen. Er werden herinneringen opgehaald tussen opgestelde militaire voertuigen, er werd gezongen, soms ook gedanst. Natuurlijk was er het traditionele defilé, afgenomen door koning Willem-Alexander. Maar het was vooral minister Hennis-Plasschaert, die voor het kippenvelmomentje zorgde.

 

Minister Hennis: "Mijn respect voor Dutchbat. Onze erkenning en waardering komen hen dubbel en dwars toe."

Zij sprak haar respect uit voor de Dutchbat-veteranen, die in opdracht van de Nederlandse regering in VN-verband waren uitgezonden. Ze zaten in de tot veilig gebied uitgeroepen enclave Srebrenica.

 

Onvoldoende middelen

“Niets hieraan was duidelijk”, zei Hennis vandaag, “behalve dat er geen mandaat uit voortvloeide tot een échte militaire verdediging van het gebied of van de bevolking. En daarmee werd een illusie van veiligheid gecreëerd.”

Andere landen weigerden te gaan, Nederland niet. “Dutchbat ging”, vervolgt de minister, “zonder adequaat te zijn voorbereid op de specifieke omstandigheden, met onvoldoende middelen en capaciteiten, een zwakke informatiepositie, om vrede te handhaven waar geen vrede was. Een opdracht die, reeds op voorhand, onuitvoerbaar was.”

 

Zwaar te verduren

Het is juli 1995 als Bosnisch-Servische militairen de enclave binnentrekken, Srebrenica onder vuur nemen, observatieposten van Dutchbat onder de voet lopen en Nederlandse militairen gijzelen. Luchtsteun bleef uit. Zoals later bleek, was het de opmaat naar die beestachtige massamoord op duizenden en duizenden moslimjongens en -mannen. Volgens Hennis was Nederland in geen enkel opzicht op dit drama voorbereid en ging ieders voorstellingsvermogen te boven. “De verwijten waren niet van de lucht”, weet Hennis. “Ook de Dutchbatters kregen het bij thuiskomst zwaar te verduren. Waarom hadden zij het drama niet weten te voorkomen? Let wel”, zegt ze ferm. Zij hebben, naar eer en geweten, en onder werkelijk onmogelijke omstandigheden, hun taken zo goed mogelijk proberen uit te voeren. Die verwijten kwamen dan ook hard aan. En meer dan dat.”

 

Respect

Hennis sprak vorig jaar, samen met minister-president Mark Rutte, met veteranen van Dutchbat III.

“Ik maakte kennis met gevoelens van machteloosheid, schaamte, verdriet en pijn.”, zegt de defensieminister daarover. “Duidelijk is dat de gebeurtenissen van toen, bijna 21 jaar geleden, voor velen nog lang geen voltooid verleden tijd zijn.

En dat ook nooit zullen worden. Mijn respect voor Dutchbat. Onze erkenning en waardering komen hen dubbel en dwars toe.” Daarna volgde een oorverdovend applaus.

 

Bron: Ministerie van Defensie.

Minister pleit voor

verdrag met Oekraïne

Nieuwsbericht | 03-04-2016 | 15:00

 

“Stabiliteit aan de Europese grenzen is broodnodig. En die stabiliteit wordt niet bepaald groter door een land te negeren of aan z’n lot over te laten.” Minister Jeanine Hennis-Plasschaert zei dit vandaag tijdens de Maidam-manifestatie in Amsterdam.

“Het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne gaat ergens over”, zo stelde ze. “Het gaat over het versterken van een prille democratie, over fundamentele rechten, over de aanpak van corruptie, over ondernemen. Over de vrijheid van Oekraïne om zelf te bepalen welk pad zij wil bewandelen.”

 

Maidam-plein

Tijdens de manifestatie werd opgeroepen om komende woensdag ‘ja’ te stemmen. De naam van de manifestatie refereert aan het Maidam-plein in Kiev. Ruim 2 jaar geleden eisten vele inwoners van Oekraïne hier het recht om zonder inmenging van derden de koers van hun land te bepalen.

 

Volstrekt onacceptabel

“Ook bij opeenvolgende verkiezingen hebben de inwoners van Oekraïne een duidelijke keuze voor een vrije en democratische samenleving gemaakt. Wie zijn wij om hen de rug toe te keren?”, zo vroeg de minister zich af. “Het staat Vladimir Poetin uiteraard vrij om het niet eens te zijn met deze soevereine keuze. Maar het intrappen van de Oekraïense deur, de brute annexatie van de Krim en de verdere destabilisatie van Oost-Oekraïne was én is volstrekt onacceptabel. Met het verwerpen van het akkoord worden zij die uit zijn op chaos alsnog beloond", aldus Hennis.

 

Verdrag is een kans

De minister benadrukte dat dit akkoord niet gaat over militaire bijstand, een NAVO-lidmaatschap of EU-lidmaatschap.

Het verdrag is een kans, zo betoogde ze: “Het akkoord met Oekraïne beoogt de samenwerking te versterken, de handel over en weer te vergroten en de ring van stabiliteit rond Europa te bestendigen. Hoe groter die ring van stabiliteit en welvaart om ons heen, hoe veiliger wij zijn en hoe meer handel wij kunnen drijven. Wij allemaal hebben profijt bij vrije, stabiele democratieën aan de grenzen van de Europese Unie.”

 

 

Bron: Ministerie van Defensie

 

IGK: ‘Minder bureaucratie en meer aandacht voor

veteranen en reservisten’

Nieuwsbericht | 18-05-2016 | 16:06

 

“Mijn belangrijkste zorg is dat sommige bureaucratische processen de instandhouding van mens en materieel in het uitzendgebied dreigen te belemmeren.“ Dat stelt Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) luitenant-generaal Bart Hoitink in zijn jaarverslag over 2015.

Dat stuurde minister Jeanine Hennis-Plasschaert vandaag naar de Tweede Kamer.

 

In de begeleidende kamerbrief schrijft Hennis dat bureaucratie Defensie(personeel) geen te zware last mag worden. Daarom heeft het streven naar meer eenvoud in de besturing en de bedrijfsvoering tot op het hoogste niveau de aandacht. Als voorbeelden noemt ze het samenbrengen van 87 personeelsbevoegdheden tot 1 overzichtelijk mandaatbesluit en het vereenvoudigen van verwervingsprocedures tot een bedrag van €1.250.

 

Positief

In zijn jaarverslag 2015 schetste de IGK een positief beeld van onder meer personeelszorg, de erkenning en waardering voor veteranen.

Hij meldt verder dat de werkdruk op meerdere Defensielocaties normaliseert en dat de bedrijfsvoering beter loopt. Ook signaleert hij een positieve beweging bij vernieuwingen op IT-gebied, mede dankzij verbeterde interne samenwerking.

 

Genoeg te doen

Uit de rapportage blijkt dat er ook nog het nodige te doen is. Op alle niveaus binnen Defensie blijft aandacht nodig voor het (her)vinden van de balans tussen ambities en mogelijkheden. Ook de verdere optimalisatie van de bedrijfsvoering blijft de komende jaren hoog op de agenda staan. Evenals de knelpunten in de materieellogistieke keten.

 

Rol IGK

De IGK adviseert de minister over het Defensiebeleid en de uitvoering ervan. Hij legt werkbezoeken af en doet onderzoek. Zo krijgt hij inzicht in hoe Defensie beleid uitvoert en hoe het personeel regelgeving ervaart.

Hij rapporteert zijn bevindingen elke 4 maanden aan de minister en bundelt deze jaarlijks in een verslag.

 

 

Jaarverslag 2015 Inspecteur-generaal der Krijgsmacht: Klik hier

 

Bron: Ministerie van Defensie.

Herinneringsmedaille voor werk met predicaat ‘speciaal’

Nieuwsbericht | 12-10-2016 | 13:57

 

Militairen die ongezien hun werk doen, die observeren en informatie verzamelen of die heimelijk op zoek zijn naar de waarheid. Het gaat hier om Defensiepersoneel dat speciale operaties uitvoert. “Het belang én het effect van uw operaties zijn van grote waarde”, zei minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert vandaag in Rotterdam. Daar reikte ze de ‘Herinneringsmedaille voor Internationale Missies’ uit. Een primeur, want deze versie bevatte voor het eerst de zogenoemde Gesp voor Speciale Operaties. Volgens de minister gaat het hierbij vooral om een erkenning voor uitzonderlijk werk dat terecht het predicaat ‘speciaal’ draagt.

 

Hennis memoreerde dat de aard en het karakter van de operaties meestal geheim zijn. Dat er daarom voor de genomen risico’s geen publieke erkenning is en dat familie en vrienden eigenlijk geen idee hebben wat deze militairen doormaken. Daarna ging ze in op het belang van hun operaties, veelal kleinschalig, maar wel met een groot effect. Ze noemde ze van grote waarde voor zowel Nederland als de bondgenoten. “U verzamelt waardevolle informatie. Bijvoorbeeld over het hoe en waarom van een conflict en de ontwikkeling daarvan”, zei Hennis.

 

 

Feiten

Het verkrijgen van feiten en gegevens betitelde Hennis als cruciaal en noodzakelijk om juiste keuzes te maken. “Welke middelen zetten we in of juist niet? En ja, het gaat hierbij om missies met een potentieel afbreukrisico. Een ieder van ons is hiervan doordrongen. Het welslagen van uw operaties is dan ook essentieel. Niet alleen voor Nederland, maar ook voor onze bondgenoten”, zei ze tot de militairen en voegde eraan toe dat ze het belang van deze operaties alleen maar ziet toenemen.

 

De opdracht is heilig

Wat Hennis betreft spreekt de veiligheidssituatie, dichtbij én ver weg, boekdelen en is duidelijk dat er behoefte is aan een krijgsmacht met een effectief handelingsvermogen. “Steeds vaker komen crises snel op. Steeds vaker gaat het om een strijd die zich ‘tussen mensen’ afspeelt, draait het om tegenstanders die opgaan in het terrein, opgaan in de bevolking”, lichtte ze toe. Volgens haar vereist dat een capaciteit die flexibel, snel en chirurgisch kan optreden, overzicht bewaart, een stap vooruit denkt én in een split second beslissingen neemt.

Hennis meent dat alleen de besten dit aankunnen. “Ga maar na. De operaties vinden vaak plaats op grote afstand. Er is weinig ondersteuning. En er wordt veel van u als individu gevraagd. Wat voor velen ondenkbaar én onhaalbaar is, is voor u dagelijkse praktijk. Eerst komt de missie, de opdracht is heilig. Dan komt het team. En als laatste het individu zelf.”

 

Silent professionals

Niet de persoon maakt volgens Hennis het verschil, máár de bijdrage aan het team en de opdracht. “Dat is wat u allen kenmerkt. Dat je alles voor elkaar over hebt. Het fixen. Onder water of op land. In de krijgsmacht van vandaag, morgen én overmorgen bent u een factor van groot belang! Onze silent professionals! U heeft het laten zien. U blonk uit in doorzettingsvermogen, samenwerking en kwaliteit.”

 

Bron: Ministerie van Defensie.

MIVD presenteert jaarverslag (video)

Nieuwsbericht | 13-04-2016 | 10:30

 

De internationale veiligheidssituatie is veranderd. Daardoor nam de geografische spreiding van missiegebieden en instabiele landen toe. Dreigingen stoppen niet bij landsgrenzen, maar verspreiden zich over diverse regio’s en landen. Dat schrijft de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) in zijn jaarverslag over 2015.

 

Meer missies en

samenwerking AIVD

 

De presentatie van het jaarverslag markeert ook het afscheid van MIVD-directeur schout-bij-nacht Pieter Bindt.

Hij gaf 5 jaar leiding aan de dienst. In deze periode ondersteunde de MIVD meer missies en groeide de samenwerking met de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Dat vertaalde zich onder meer in de oprichting van een gezamenlijke Joint Sigint Cyber Unit. Verder is besloten de diensten samen onder te brengen in een nieuw gebouw op de Frederikkazerne in Den Haag.

 

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert stuurde het jaarverslag van de MIVD vandaag naar de Tweede Kamer.

 

De fysieke dreiging breidt zich uit naar het cyberdomein, zowel van andere krijgsmachten, strijdgroepen als personen. Het gaat dan onder meer om spionage, (voorbereiding van) digitale aanvallen, industrieveiligheid, terrorisme en radicalisering. De effecten van een cyberaanval kunnen volgens de dienst desastreus zijn voor de Nederlandse economie, infrastructuur of inzet van de krijgsmacht.

 

 

Animatie over de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

Video Player.

 

Bron: Ministerie van Defensie

Inzet reservisten bij

'Samen in touw'

Nieuwsbericht | 18-06-2016 | 11:28

 

Hoe werk je samen – en hoe verleen je bijstand - als Nederland geteisterd wordt door een hittegolf en daardoor een dijkverschuiving op de loer ligt? Dat trainden 150 reservisten van 20 Natresbataljon de afgelopen drie dagen, samen met politie, brandweerlieden, dijkwachters en gemeenteambtenaren tijdens de oefening 'Samen in touw' in Oudewater.

 

“Goed bezig!”, liet de Commandant der Strijdkrachten op zijn Facebookpagina weten. “Want ‘morgen’ kan het zomaar werkelijkheid worden”.

 

 

Scenario

Dijkverschuiving tijdens extreme droogte vormt een reëel scenario, menen de civiele autoriteiten. Het waterschap patrouilleert daarom tijdens de oefening met de leden van het dijkleger op de dijken in het gebied en vraagt Defensie om bijstand. Zo moet het gesmeerd gaan lopen bij een echte crisis.

 

In de oefening werd daarom van alles getest. Bijvoorbeeld of sluizen in Oudewater nog wel dicht kunnen en of de walkie talkies werken. Verder werden zo’n duizend zandzakken gevuld en vloog de landmacht met een onbemand vliegtuigje over de dijken om scheuren op te sporen. Ook werd ’s nachts gepatrouilleerd en geoefend met de bewaking van een geëvacueerde woonwijk. Hierbij werden de huizen gecontroleerd, zogenaamd om zeker te stellen dat de mensen vertrokken waren, en reikten reservisten informatiefolders van het Hoogheemraadschap uit over evacuaties. Ook sloten de militairen alle toegangswegen af om plundering te voorkomen.

 

Kinderen

Om het extra realistisch te maken werd er ook een basisschool ontruimd. De kinderen wisten daar niets van. Voor sommigen was het even schrikken, maar de meesten zeiden het erg leuk te vinden. Zeker toen een aantal kinderen op de militaire commandopost werd rondgeleid. Aan de hand van de juf kregen ze alles te zien en mochten ze vragen stellen. Dat stelde gerust. Na afloop gingen ze zelfs breed lachend met de militairen op de foto.

 

Met de oefening hopen de hulpdiensten, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Defensie, de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en de gemeente Oudewater de onderlinge samenwerking en communicatie tijdens een crisis of ramp te verbeteren.

 

Bron: Ministerie van Defensie.

Disclaimer Copyright © GG&T 2015 All Rights Reserved